Ljuskurva: U Cyg

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
JOM 2017-11-18 02:50:00 2458075.6181 7.6
Vis
0.139
ANH 2017-11-15 19:53:02 2458073.3285 7.9
Vis
0.134
JOM 2017-11-14 01:35:00 2458071.5660 7.9
Vis
0.130
KAR 2017-11-13 19:15:00 2458071.3021 7.5
Vis
0.130
KAR 2017-11-11 18:39:00 2458069.2771 7.6
Vis
0.125
JOM 2017-11-09 01:40:00 2458066.5694 7.4
Vis
0.120
KAR 2017-11-08 18:14:00 2458066.2597 7.6
Vis
0.119
KAR 2017-11-07 18:02:00 2458065.2514 7.7
Vis
0.117
JOM 2017-11-07 01:15:00 2458064.5521 7.9
Vis
0.115
ANH 2017-11-06 18:41:00 2458064.2785 7.8
Vis
0.115
KAR 2017-11-06 18:35:00 2458064.2743 7.7
Vis
0.115
KAR 2017-11-02 18:48:00 2458060.2833 7.8
Vis
0.106
ANH 2017-10-30 18:54:00 2458057.2875 7.8
Vis
0.100
ANH 2017-10-19 19:24:00 2458046.3083 7.9
Vis
0.076
ANH 2017-09-30 19:47:00 2458027.3243 8.2
Vis
0.035
ANH 2017-08-14 20:59:00 2457980.3743 8.9
Vis
0.934
BEN 2017-02-13 17:53:00 2457798.2451 12.1
Vis
0.542
ANC 2017-01-15 17:04:00 2457769.2111 11.0
Vis
0.480
BEN 2017-01-15 16:44:00 2457769.1972 11.2
Vis
0.480
ANC 2017-01-02 17:50:00 2457756.2431 11.0
Vis
0.452
BEN 2017-01-02 16:53:00 2457756.2035 11.2
Vis
0.452
ANC 2016-12-27 17:15:00 2457750.2187 11.0
Vis
0.439
ANC 2016-12-06 18:55:00 2457729.2882 11.4
Vis
0.394
BEN 2016-12-06 18:52:00 2457729.2861 10.9
Vis
0.394
BEN 2016-11-28 19:43:00 2457721.3215 10.9
Vis
0.377


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png