Ljuskurva: U Cyg

Totalt antal observationer: 30
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-11-03 20:52:00 2458426.3694 9.7
Vis
0.792
ANH 2018-11-02 17:37:58 2458425.2347 9.0
Vis
0.789
ANH 2018-10-23 18:46:56 2458415.2826 9.2
Vis
0.768
BEN 2018-10-18 22:16:00 2458410.4278 10.2
Vis
0.758
ANH 2018-10-14 17:49:03 2458406.2424 9.6
Vis
0.749
BEN 2018-10-12 23:14:00 2458404.4681 10.0
Vis
0.745
ANH 2018-10-07 18:31:58 2458399.2722 9.1
Vis
0.734
ANH 2018-09-28 19:51:01 2458390.3271 9.6
Vis
0.714
ANH 2018-09-15 22:04:56 2458377.4201 10.1
Vis
0.687
ANH 2018-09-12 19:51:01 2458374.3271 10.1
Vis
0.680
ANH 2018-02-14 17:14:03 2458164.2181 8.7
Vis
0.230
ANH 2018-02-04 17:05:59 2458154.2125 8.6
Vis
0.208
ANH 2018-01-27 16:59:57 2458146.2083 8.2
Vis
0.191
KAR 2018-01-19 17:20:00 2458138.2222 8.2
Vis
0.174
ANC 2018-01-07 17:46:00 2458126.2403 8.7
Vis
0.148
BEN 2018-01-06 18:05:00 2458125.2535 8.5
Vis
0.146
KAR 2018-01-02 16:53:00 2458121.2035 8.2
Vis
0.138
KAR 2017-12-21 17:11:00 2458109.2160 8.1
Vis
0.112
KAR 2017-12-12 17:20:00 2458100.2222 7.8
Vis
0.093
ANH 2017-12-08 20:33:56 2458096.3569 8.2
Vis
0.084
JOM 2017-12-04 00:07:00 2458091.5049 8.2
Vis
0.074
ANH 2017-12-03 19:30:00 2458091.3125 8.1
Vis
0.073
KAR 2017-12-03 17:02:00 2458091.2097 7.7
Vis
0.073
JOM 2017-12-02 02:06:00 2458089.5875 8.0
Vis
0.070
KAR 2017-12-01 17:43:00 2458089.2382 7.5
Vis
0.069
KAR 2017-11-24 18:30:00 2458082.2708 7.7
Vis
0.054
ANH 2017-11-21 20:56:58 2458079.3729 8.0
Vis
0.048
JOM 2017-11-21 02:10:00 2458078.5903 7.7
Vis
0.046
KAR 2017-11-19 18:33:00 2458077.2729 7.7
Vis
0.043
JOM 2017-11-18 02:50:00 2458075.6181 7.6
Vis
0.040


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png