Ljuskurva: U Cyg

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-08-12 21:33:59 2458708.3986 10.0
Vis
0.396
ANH 2019-07-18 22:54:02 2458683.4542 9.5
Vis
0.343
ANH 2019-04-30 23:25:00 2458604.4757 8.2
Vis
0.174
ANH 2019-04-18 21:25:03 2458592.3924 8.1
Vis
0.148
ANH 2019-01-19 17:31:03 2458503.2299 8.2
Vis
0.957
ANH 2019-01-02 16:25:58 2458486.1847 8.4
Vis
0.920
ANH 2018-12-14 19:56:03 2458467.3306 9.1
Vis
0.880
BEN 2018-11-25 18:30:00 2458448.2708 9.7
Vis
0.839
ANH 2018-11-25 17:47:02 2458448.2410 9.0
Vis
0.839
ANH 2018-11-16 20:14:03 2458439.3431 8.7
Vis
0.820
ANC 2018-11-03 20:52:00 2458426.3694 9.7
Vis
0.792
ANH 2018-11-02 17:37:58 2458425.2347 9.0
Vis
0.789
ANH 2018-10-23 18:46:56 2458415.2826 9.2
Vis
0.768
BEN 2018-10-18 22:16:00 2458410.4278 10.2
Vis
0.758
ANH 2018-10-14 17:49:03 2458406.2424 9.6
Vis
0.749
BEN 2018-10-12 23:14:00 2458404.4681 10.0
Vis
0.745
ANH 2018-10-07 18:31:58 2458399.2722 9.1
Vis
0.734
ANH 2018-09-28 19:51:01 2458390.3271 9.6
Vis
0.714
ANH 2018-09-15 22:04:56 2458377.4201 10.1
Vis
0.687
ANH 2018-09-12 19:51:01 2458374.3271 10.1
Vis
0.680


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png