Ljuskurva: U Aur

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2017-04-17 21:19:00 2457861.3882 9.9
Vis
0.135
KAR 2017-03-22 19:23:00 2457835.3076 8.7
Vis
0.070
KAR 2017-03-17 19:13:00 2457830.3007 8.6
Vis
0.057
KAR 2017-03-15 18:49:00 2457828.2840 8.5
Vis
0.052
KAR 2017-03-14 18:59:00 2457827.2910 8.3
Vis
0.050
KAR 2017-02-24 18:13:00 2457809.2590 8.6
Vis
0.005
KAR 2017-02-21 17:34:00 2457806.2319 8.8
Vis
0.998
KAR 2017-02-15 17:31:00 2457800.2299 9.2
Vis
0.983


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png