Ljuskurva: U Aur

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-04-18 20:35:57 2458227.3583 8.4
Vis
0.029
ANH 2018-04-12 20:40:59 2458221.3618 8.6
Vis
0.014
BEN 2018-04-06 20:39:00 2458215.3604 8.7
Vis
0.999
ANH 2018-03-25 19:54:02 2458203.3292 9.1
Vis
0.969


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png