Ljuskurva: U Ari

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-02-14 18:00:00 2458164.2500 9.0
Vis
0.143
ANH 2018-02-14 17:27:01 2458164.2271 8.5
Vis
0.143
KTS 2018-02-05 17:25:00 2458155.2257 8.4
Vis
0.119
ANH 2018-02-05 16:26:58 2458155.1854 8.3
Vis
0.119
ANH 2018-01-27 16:42:57 2458146.1965 7.8
Vis
0.094
KAR 2018-01-09 17:43:00 2458128.2382 7.3
Vis
0.046
KTS 2018-01-07 18:30:00 2458126.2708 7.4
Vis
0.041
KTS 2017-12-21 17:15:00 2458109.2187 7.4
Vis
0.995
ANH 2017-12-19 03:45:04 2458106.6563 7.1
Vis
0.988
KTS 2017-12-03 18:45:00 2458091.2813 8.6
Vis
0.946


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Ari&lastdays=365&showband=@BVRI&.png