Ljuskurva: U Aql

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-09-03 21:10:00 2458365.3819 6.7
Vis
0.504
KTS 2018-07-23 21:50:00 2458323.4097 6.5
Vis
0.528
KTS 2018-07-03 22:50:00 2458303.4514 6.7
Vis
0.687
KTS 2017-10-29 17:45:00 2458056.2396 6.6
Vis
0.493
KTS 2017-09-26 19:00:00 2458023.2917 6.6
Vis
0.803


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Aql&lastdays=365&showband=@BVRI&.png