Ljuskurva: TYC 2505-672-1

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-01-16 03:22:45 2458499.6408 10.734
V
KTS 2018-12-19 02:11:45 2458471.5915 10.764
V
KTS 2018-10-15 05:07:52 2458406.7138 10.845
V
BEN 2018-05-18 21:57:00 2458257.4146 10.8
Vis
KTS 2018-05-15 03:32:49 2458253.6478 10.787
V
BEN 2018-05-08 22:17:00 2458247.4285 10.8
Vis
KTS 2018-01-23 01:06:05 2458141.5459 10.755
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TYC+2505-672-1&lastdays=365&showband=@BVRI&.png