Ljuskurva: TYC 2505-672-1

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-05-18 21:57:00 2458257.4146 10.8
Vis
KTS 2018-05-15 03:32:49 2458253.6478 10.787
V
BEN 2018-05-08 22:17:00 2458247.4285 10.8
Vis
KTS 2018-01-23 01:06:05 2458141.5459 10.755
V
KTS 2018-01-12 04:13:52 2458130.6763 10.783
V
KTS 2018-01-12 04:13:52 2458130.6763 9.922
R
KTS 2018-01-12 04:13:52 2458130.6763 12.09
B
KTS 2018-01-05 01:03:30 2458123.5441 10.754
V
KTS 2017-12-27 01:52:01 2458114.5778 10.8
V
KTS 2017-12-21 03:53:16 2458108.6620 10.81
V
KTS 2017-12-10 01:39:47 2458097.5693 10.776
V
KTS 2017-12-02 01:58:56 2458089.5826 10.77
V
KTS 2017-10-29 03:45:47 2458055.6568 10.71
V
KTS 2017-10-09 04:39:04 2458035.6938 12.145
B
KTS 2017-10-09 04:39:04 2458035.6938 10.769
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TYC+2505-672-1&lastdays=365&showband=@BVRI&.png