Ljuskurva: TX Dra

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:33:00 2459102.3562 7.8
Vis
HGG 2020-08-15 22:33:00 2459077.4396 7.5
Vis
ANH 2020-08-15 21:12:57 2459077.3840 7.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TX+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png