Ljuskurva: TX Dra

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:33:00 2459102.3562 7.8
Vis
HGG 2020-08-15 22:33:00 2459077.4396 7.5
Vis
ANH 2020-08-15 21:12:57 2459077.3840 7.3
Vis
HGG 2020-04-10 01:26:00 2458949.5597 7.7
Vis
ANH 2020-04-06 20:39:59 2458946.3611 7.5
Vis
HGG 2020-04-03 22:24:00 2458943.4333 7.5
Vis
HGG 2020-03-30 20:27:00 2458939.3521 7.6
Vis
HGG 2020-03-27 19:26:00 2458936.3097 7.5
Vis
HGG 2020-03-19 20:40:00 2458928.3611 7.4
Vis
HGG 2020-03-13 19:57:00 2458922.3312 7.1
Vis
HGG 2020-03-07 20:09:00 2458916.3396 7.1
Vis
HGG 2020-03-01 19:46:00 2458910.3236 7.0
Vis
HGG 2020-02-19 18:43:00 2458899.2799 7.0
Vis
HGG 2020-02-02 19:53:00 2458882.3285 7.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TX+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png