Ljuskurva: TW Cep

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 21:09:56 2459101.3819 15.227
V
0.430
KTS 2020-09-05 05:21:07 2459097.7230 15.656
V
0.417
HGG 2020-09-04 04:36:46 2459096.6922 15.694
V
0.413
HGG 2020-08-29 02:29:45 2459090.6040 15.307
V
0.391
HGG 2020-07-19 02:34:13 2459049.6071 13.728
V
0.246
HGG 2020-06-27 03:09:56 2459027.6319 12.575
V
0.168
KTS 2020-06-26 02:28:36 2459026.6032 14.219
B
0.164
KTS 2020-06-26 02:28:36 2459026.6032 10.662
R
0.164
KTS 2020-06-26 02:28:36 2459026.6032 12.55
V
0.164
KTS 2020-05-17 03:43:46 2458986.6554 10.851
V
0.023
KTS 2020-05-10 09:36:43 2458979.9005 10.731
V
0.999


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TW+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png