Ljuskurva: TV Lyn

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2019-01-20 20:31:29 2458504.3552 11.218
R
0.394
WRT 2019-01-20 20:30:02 2458504.3542 11.412
V
0.390
WRT 2018-11-27 01:10:59 2458449.5493 11.381
R
0.654
WRT 2018-11-27 01:09:33 2458449.5483 11.651
V
0.650
KTS 2018-11-06 07:45:50 2458428.8235 11.707
V
0.530
WRT 2018-10-06 03:15:50 2458397.6360 11.117
R
0.934
WRT 2018-10-06 03:13:40 2458397.6345 11.39
V
0.927
WRT 2018-09-25 02:00:05 2458386.5834 11.076
R
0.006
WRT 2018-09-25 01:58:04 2458386.5820 11.233
V
0.000
WRT 2018-09-13 02:01:14 2458374.5842 11.046
R
0.144
WRT 2018-09-13 01:59:05 2458374.5827 11.19
V
0.138


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TV+Lyn&lastdays=365&showband=@BVRI&.png