Ljuskurva: TU Tau

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-02-14 18:10:00 2458164.2569 8.9
Vis
KAR 2017-03-22 19:21:00 2457835.3062 8.6
Vis
KAR 2017-03-17 19:10:00 2457830.2986 8.5
Vis
KAR 2017-03-15 18:44:00 2457828.2806 8.5
Vis
KAR 2017-03-14 19:06:00 2457827.2958 8.3
Vis
KAR 2017-03-10 18:33:00 2457823.2729 8.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TU+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png