Ljuskurva: TU Cyg

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-01-16 17:02:58 2458865.2104 11.2
Vis
0.255
BEN 2020-01-04 17:59:00 2458853.2493 10.4
Vis
0.201
ANH 2020-01-03 17:27:01 2458852.2271 9.9
Vis
0.196
ANH 2019-12-27 17:41:59 2458845.2375 9.8
Vis
0.164
ANH 2019-12-18 18:13:58 2458836.2597 9.6
Vis
0.123
ANH 2019-11-29 18:35:59 2458817.2750 9.7
Vis
0.037
ANH 2019-10-31 17:55:58 2458788.2472 11.4
Vis
0.905
ANH 2019-10-25 18:30:57 2458782.2715 12.2
Vis
0.877
ANC 2019-07-30 22:17:00 2458695.4285 14.4
Vis
0.482


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TU+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png