Ljuskurva: TU And

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-11-26 19:27:59 2458449.3111 9.9
Vis
0.992
ANH 2018-11-16 19:52:01 2458439.3278 9.1
Vis
0.960
ANH 2018-11-03 19:46:59 2458426.3243 8.6
Vis
0.919
KTS 2018-10-28 19:00:00 2458420.2917 9.1
Vis
0.900
ANH 2018-10-25 19:18:02 2458417.3042 8.7
Vis
0.890
KTS 2018-10-18 18:50:00 2458410.2847 9.0
Vis
0.868
ANH 2018-10-14 18:57:01 2458406.2896 8.8
Vis
0.856
KTS 2018-10-10 20:30:00 2458402.3542 8.8
Vis
0.843
ANH 2018-10-07 19:52:01 2458399.3278 8.4
Vis
0.834
KTS 2018-09-24 19:55:00 2458386.3299 8.7
Vis
0.793
ANH 2018-09-22 21:31:58 2458384.3972 8.6
Vis
0.787
ANH 2018-09-12 20:14:03 2458374.3431 9.0
Vis
0.755
ANH 2018-08-24 22:39:56 2458355.4444 9.9
Vis
0.695
ANH 2018-08-13 21:57:01 2458344.4146 10.2
Vis
0.660


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TU+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png