Ljuskurva: TT Peg

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-10-11 18:12:00 2458403.2583 10.2
Vis
0.826
KAR 2018-10-03 18:47:00 2458395.2826 10.1
Vis
0.775
KAR 2018-02-05 17:24:00 2458155.2250 9.8
Vis
0.216
KAR 2018-01-19 17:35:00 2458138.2326 10.0
Vis
0.105
KAR 2018-01-02 17:10:00 2458121.2153 9.9
Vis
0.995
KAR 2017-12-21 17:31:00 2458109.2299 9.9
Vis
0.917


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TT+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png