Ljuskurva: TT Aur

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-11-12 22:24:00 2458070.4333 8.766
V
0.542
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118 8.79
V
0.460
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625 8.518
V
0.419
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604 8.4
V
0.663
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431 8.446
V
0.145
KTS 2017-03-15 19:53:00 2457828.3285 8.563
V
0.882
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090 8.455
V
0.864
KTS 2017-02-24 19:02:00 2457809.2931 8.551
V
0.599
KTS 2017-02-12 18:05:00 2457797.2535 8.788
V
0.565
KTS 2017-01-27 17:36:00 2457781.2333 8.737
V
0.544
KTS 2017-01-15 17:09:00 2457769.2146 9.097
V
0.526
KTS 2017-01-02 18:35:00 2457756.2743 8.535
V
0.817


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TT+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png