Ljuskurva: TT Aur

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-18 19:29:00 2458196.3118 9.288
V
0.993
KTS 2018-02-14 17:36:00 2458164.2333 8.659
V
0.923
KTS 2018-02-05 17:49:00 2458155.2424 8.496
V
0.177
KTS 2018-01-07 21:43:00 2458126.4049 8.766
V
0.539
KTS 2017-12-21 18:30:00 2458109.2708 8.464
V
0.683
KTS 2017-11-12 22:24:00 2458070.4333 8.766
V
0.542


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=TT+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png