Ljuskurva: T UMi

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2017-04-18 19:52:00 2457862.3278 10.9
Vis
0.204
KAR 2017-04-05 19:25:00 2457849.3090 11.2
Vis
0.160
KAR 2017-03-22 18:56:00 2457835.2889 11.0
Vis
0.114
KAR 2017-03-17 18:28:00 2457830.2694 11.1
Vis
0.097
KAR 2017-03-15 19:28:00 2457828.3111 11.3
Vis
0.091
KAR 2017-02-24 18:45:00 2457809.2813 11.0
Vis
0.028
KAR 2017-02-15 18:33:00 2457800.2729 11.0
Vis
0.998
KAR 2017-02-14 18:18:00 2457799.2625 10.9
Vis
0.994
KAR 2017-02-07 17:57:00 2457792.2479 10.8
Vis
0.971
KAR 2017-02-06 18:45:00 2457791.2813 11.0
Vis
0.968
KAR 2017-01-30 19:00:00 2457784.2917 11.0
Vis
0.944
KAR 2017-01-27 17:50:00 2457781.2431 11.0
Vis
0.934


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+UMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png