Ljuskurva: T UMa

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-06-01 21:52:00 2457906.4111  6.7
Vis
KAR 2017-04-18 19:40:00 2457862.3194  10.3
Vis
KAR 2017-04-05 19:12:00 2457849.3000  10.8
Vis
ANC 2017-02-24 18:21:00 2457809.2646  <10.9
Vis
ANC 2017-02-17 19:53:00 2457802.3285  <10.9
Vis
KAR 2017-01-27 17:20:00 2457781.2222  <11.6
Vis
KAR 2017-01-23 17:05:00 2457777.2118  <11.6
Vis
KAR 2017-01-05 18:02:00 2457759.2514  11.8
Vis
KAR 2017-01-03 18:27:00 2457757.2688  11.6
Vis
KAR 2017-01-02 18:13:00 2457756.2590  11.5
Vis
KAR 2017-01-01 18:20:00 2457755.2639  11.4
Vis
KAR 2016-12-14 16:11:00 2457737.1743  10.8
Vis
KAR 2016-12-13 16:31:00 2457736.1882  10.6
Vis
KAR 2016-12-10 16:00:00 2457733.1667  10.4
Vis
KAR 2016-12-06 17:00:00 2457729.2083  10.2
Vis
KAR 2016-12-02 17:09:00 2457725.2146  10.2
Vis
KAR 2016-12-01 17:40:00 2457724.2361  10.1
Vis
KAR 2016-11-30 16:50:00 2457723.2014  10.0
Vis
KAR 2016-11-26 16:54:00 2457719.2042  9.6
Vis
KAR 2016-11-23 18:09:00 2457716.2563  9.4
Vis
KAR 2016-11-15 16:50:00 2457708.2014  9.2
Vis
KAR 2016-11-12 17:00:00 2457705.2083  9.2
Vis
KAR 2016-11-10 18:41:00 2457703.2785  9.2
Vis
KAR 2016-11-09 16:39:00 2457702.1937  9.1
Vis
KAR 2016-11-07 16:44:00 2457700.1972  9.1
Vis
KAR 2016-11-02 17:58:00 2457695.2486  9.0
Vis
KAR 2016-11-01 19:05:00 2457694.2951  9.0
Vis
KAR 2016-10-29 17:02:00 2457691.2097  8.9
Vis
KAR 2016-10-28 17:04:00 2457690.2111  8.9
Vis
KAR 2016-10-14 17:30:00 2457676.2292  8.2
Vis
KAR 2016-10-10 18:05:00 2457672.2535  8.4
Vis
BEN 2016-10-05 18:31:00 2457667.2715  8.6
Vis
BEN 2016-10-03 18:23:00 2457665.2660  8.8
Vis
BEN 2016-09-25 18:30:00 2457657.2708  8.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png