Ljuskurva: T UMa

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-11-03 17:51:04 2458426.2438 8.1
Vis
0.009
KAR 2018-11-03 17:03:00 2458426.2104 8.0
Vis
0.009
ANH 2018-10-24 16:54:02 2458416.2042 8.4
Vis
0.970
KAR 2018-10-18 18:33:00 2458410.2729 8.4
Vis
0.947
BEN 2018-10-18 17:17:00 2458410.2201 8.9
Vis
0.947
KAR 2018-10-14 18:16:00 2458406.2611 8.6
Vis
0.931
ANH 2018-10-13 19:45:59 2458405.3236 8.7
Vis
0.927
KAR 2018-10-11 18:05:00 2458403.2535 8.9
Vis
0.919
KAR 2018-10-10 18:55:00 2458402.2882 8.8
Vis
0.916
KAR 2018-10-07 18:07:00 2458399.2549 9.2
Vis
0.904
BEN 2018-10-03 18:57:00 2458395.2896 9.6
Vis
0.888
KAR 2018-10-03 18:18:00 2458395.2625 9.7
Vis
0.888
ANH 2018-10-03 18:08:03 2458395.2556 9.7
Vis
0.888
KAR 2018-10-02 18:41:00 2458394.2785 9.9
Vis
0.884
KAR 2018-09-24 18:38:00 2458386.2764 10.5
Vis
0.853
ANH 2018-05-04 21:35:59 2458243.4000 11.0
Vis
0.295
ANH 2018-04-18 20:54:57 2458227.3715 10.0
Vis
0.232
ANH 2018-04-13 20:47:02 2458222.3660 9.5
Vis
0.212
ANH 2018-04-06 21:39:01 2458215.4021 9.5
Vis
0.185
ANH 2018-03-27 20:29:02 2458205.3535 9.2
Vis
0.146
ANH 2018-03-20 20:49:03 2458198.3674 9.0
Vis
0.119
ANH 2018-03-14 21:39:01 2458192.4021 8.7
Vis
0.095
ANH 2018-02-28 21:15:59 2458178.3861 8.5
Vis
0.041
ANH 2018-02-23 22:03:04 2458173.4188 8.3
Vis
0.021
ANH 2018-02-14 19:58:56 2458164.3326 8.4
Vis
0.986
ANH 2018-02-09 20:33:56 2458159.3569 8.4
Vis
0.966
ANH 2018-02-05 20:19:58 2458155.3472 8.6
Vis
0.951
KAR 2018-02-05 17:37:00 2458155.2340 8.3
Vis
0.950
HGG 2017-12-29 02:53:57 2458116.6208 12.069
V
0.799


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png