Ljuskurva: T UMa

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2019-08-14 20:34:00 2458710.3569 8.4
Vis
0.113
ANH 2019-08-12 21:39:01 2458708.4021 8.4
Vis
0.105
BEN 2019-08-08 21:36:00 2458704.4000 8.4
Vis
0.089
ANH 2019-08-04 21:44:03 2458700.4056 8.2
Vis
0.074
HGG 2019-08-01 22:45:00 2458697.4479 8.2
Vis
0.062
BEN 2019-08-01 22:03:00 2458697.4187 8.4
Vis
0.062
KAR 2019-08-01 21:16:00 2458697.3861 8.2
Vis
0.062
HGG 2019-07-26 23:41:00 2458691.4868 8.1
Vis
0.039
KAR 2019-07-25 21:44:00 2458690.4056 8.4
Vis
0.035
BEN 2019-07-24 21:38:00 2458689.4014 8.4
Vis
0.031
KAR 2019-01-09 17:02:00 2458493.2097 9.9
Vis
0.264
KAR 2019-01-02 17:44:00 2458486.2389 9.5
Vis
0.237
KAR 2018-12-09 16:58:00 2458462.2069 8.5
Vis
0.143
KAR 2018-12-04 16:45:00 2458457.1979 8.2
Vis
0.123
KAR 2018-11-26 17:14:00 2458449.2181 8.2
Vis
0.092
ANH 2018-11-26 16:30:00 2458449.1875 8.3
Vis
0.092
KAR 2018-11-25 17:00:00 2458448.2083 8.1
Vis
0.088
BEN 2018-11-25 16:31:00 2458448.1882 8.5
Vis
0.088
KAR 2018-11-16 17:05:00 2458439.2118 8.0
Vis
0.053
ANH 2018-11-03 17:51:04 2458426.2438 8.1
Vis
0.002
KAR 2018-11-03 17:03:00 2458426.2104 8.0
Vis
0.002
ANH 2018-10-24 16:54:02 2458416.2042 8.4
Vis
0.963
KAR 2018-10-18 18:33:00 2458410.2729 8.4
Vis
0.940
BEN 2018-10-18 17:17:00 2458410.2201 8.9
Vis
0.940
KAR 2018-10-14 18:16:00 2458406.2611 8.6
Vis
0.924
ANH 2018-10-13 19:45:59 2458405.3236 8.7
Vis
0.920
KAR 2018-10-11 18:05:00 2458403.2535 8.9
Vis
0.912
KAR 2018-10-10 18:55:00 2458402.2882 8.8
Vis
0.909
KAR 2018-10-07 18:07:00 2458399.2549 9.2
Vis
0.897
BEN 2018-10-03 18:57:00 2458395.2896 9.6
Vis
0.881
KAR 2018-10-03 18:18:00 2458395.2625 9.7
Vis
0.881
ANH 2018-10-03 18:08:03 2458395.2556 9.7
Vis
0.881
KAR 2018-10-02 18:41:00 2458394.2785 9.9
Vis
0.877
KAR 2018-09-24 18:38:00 2458386.2764 10.5
Vis
0.846


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png