Ljuskurva: T Mon

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-01-02 18:45:00 2458486.2813 6.5
Vis
0.832
KTS 2018-11-27 21:35:00 2458450.3993 6.8
Vis
0.505
KTS 2018-03-18 19:30:00 2458196.3125 6.1
Vis
0.108
KTS 2018-03-16 18:30:00 2458194.2708 5.9
Vis
0.033
KTS 2018-02-26 18:10:00 2458176.2569 6.4
Vis
0.367
KTS 2018-02-25 18:00:00 2458175.2500 6.3
Vis
0.329


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Mon&lastdays=365&showband=@BVRI&.png