Ljuskurva: T Mon

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-02-14 18:20:00 2458164.2639 5.7
Vis
0.923
KTS 2018-02-08 21:45:00 2458158.4063 6.8
Vis
0.706
KTS 2018-02-05 17:45:00 2458155.2396 6.7
Vis
0.589
KTS 2018-01-07 21:40:00 2458126.4028 6.7
Vis
0.523
KTS 2018-01-06 23:20:00 2458125.4722 6.6
Vis
0.488
KTS 2017-11-12 22:30:00 2458070.4375 6.5
Vis
0.453
KTS 2017-03-22 20:20:00 2457835.3472 6.7
Vis
0.759
KTS 2017-03-15 19:00:00 2457828.2917 6.7
Vis
0.498
KTS 2017-03-07 18:30:00 2457820.2708 6.1
Vis
0.201


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Mon&lastdays=365&showband=@BVRI&.png