Ljuskurva: T Mon

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-03-25 19:05:00 2458934.2951 6.5
Vis
0.401
KTS 2020-03-22 19:35:00 2458931.3160 6.2
Vis
0.291
KTS 2020-03-13 20:25:00 2458922.3507 5.7
Vis
0.959
KTS 2020-02-26 17:55:00 2458906.2465 6.4
Vis
0.363
KTS 2020-02-19 19:05:00 2458899.2951 6.1
Vis
0.106
KTS 2020-02-06 18:05:00 2458886.2535 6.8
Vis
0.624
KTS 2020-02-02 20:15:00 2458882.3437 6.7
Vis
0.479
KTS 2020-01-22 19:25:00 2458871.3090 5.8
Vis
0.071
KTS 2020-01-18 22:40:00 2458867.4444 5.8
Vis
0.928
KTS 2020-01-04 21:10:00 2458853.3819 6.5
Vis
0.408
KTS 2019-11-30 20:45:00 2458818.3646 5.9
Vis
0.113


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Mon&lastdays=365&showband=@BVRI&.png