Ljuskurva: T Lyr

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2017-12-12 16:55:00 2458100.2049 8.5
Vis
KAR 2017-11-19 17:12:00 2458077.2167 8.4
Vis
KAR 2017-11-15 17:10:00 2458073.2153 8.2
Vis
HOK 2017-11-15 17:04:00 2458073.2111 8.9
Vis
HOK 2017-11-14 18:30:00 2458072.2708 9.0
Vis
KAR 2017-11-13 17:31:00 2458071.2299 7.9
Vis
KAR 2017-11-12 17:50:00 2458070.2431 8.0
Vis
ANC 2017-09-24 18:16:00 2458021.2611 9.0
Vis
ANC 2017-09-16 18:36:00 2458013.2750 9.1
Vis
ANC 2017-09-10 18:53:00 2458007.2868 9.1
Vis
ANC 2017-08-19 19:56:00 2457985.3306 8.9
Vis
ANC 2017-08-15 20:35:00 2457981.3576 9.0
Vis
ANC 2017-08-05 20:53:00 2457971.3701 9.0
Vis
ANC 2017-07-28 21:35:00 2457963.3993 9.0
Vis
ANC 2017-07-18 21:40:00 2457953.4028 8.9
Vis
ANC 2017-07-11 21:51:00 2457946.4104 8.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png