Ljuskurva: T Her

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-20 16:06:57 2458504.1715 8.7
Vis
0.194
ANH 2018-11-27 16:23:57 2458450.1833 9.8
Vis
0.866
BEN 2018-11-25 16:49:00 2458448.2007 9.7
Vis
0.854
ANC 2018-11-03 18:10:00 2458426.2569 11.3
Vis
0.721
BEN 2018-10-18 19:00:00 2458410.2917 12.3
Vis
0.624
ANC 2018-10-12 18:58:00 2458404.2903 12.6
Vis
0.588
ANC 2018-09-28 19:28:00 2458390.3111 12.6
Vis
0.503
ANC 2018-09-09 20:15:00 2458371.3437 11.2
Vis
0.387
ANH 2018-09-06 20:19:58 2458368.3472 10.8
Vis
0.369
ANC 2018-09-05 19:27:00 2458367.3104 10.8
Vis
0.363
ANH 2018-08-29 19:42:57 2458360.3215 10.0
Vis
0.321
BEN 2018-08-24 21:45:00 2458355.4063 10.1
Vis
0.291
ANH 2018-08-21 19:51:01 2458352.3271 9.2
Vis
0.272
ANC 2018-08-16 20:16:00 2458347.3444 9.1
Vis
0.242
ANH 2018-08-13 21:03:01 2458344.3771 8.7
Vis
0.224
ANH 2018-08-04 21:00:00 2458335.3750 8.2
Vis
0.169
ANC 2018-07-31 20:44:00 2458331.3639 8.3
Vis
0.145
ANH 2018-07-28 21:31:58 2458328.3972 8.2
Vis
0.127
KTS 2018-07-23 21:35:00 2458323.3993 7.9
Vis
0.096
ANH 2018-07-21 22:48:00 2458321.4500 8.0
Vis
0.084
ANC 2018-07-21 21:44:00 2458321.4056 8.2
Vis
0.084
ANH 2018-07-15 22:05:57 2458315.4208 7.8
Vis
0.048
ANC 2018-07-08 22:42:00 2458308.4458 8.2
Vis
0.006
ANH 2018-07-08 22:28:59 2458308.4368 7.8
Vis
0.005
ANC 2018-04-21 23:17:00 2458230.4701 12.7
Vis
0.532


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png