Ljuskurva: T Her

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-07-21 22:48:00 2458321.4500 8.0
Vis
0.084
ANH 2018-07-15 22:05:57 2458315.4208 7.8
Vis
0.048
ANC 2018-07-08 22:42:00 2458308.4458 8.2
Vis
0.006
ANH 2018-07-08 22:28:59 2458308.4368 7.8
Vis
0.005
ANC 2018-04-21 23:17:00 2458230.4701 12.7
Vis
0.532
BEN 2018-01-06 16:34:00 2458125.1903 8.4
Vis
0.893
ANC 2017-12-04 17:51:00 2458092.2437 12.1
Vis
0.693
BEN 2017-11-24 17:27:00 2458082.2271 12.8
Vis
0.632
BEN 2017-11-15 17:06:00 2458073.2125 12.4
Vis
0.577
ANC 2017-11-06 18:46:00 2458064.2819 12.6
Vis
0.523
BEN 2017-11-06 17:38:00 2458064.2347 12.4
Vis
0.522
BEN 2017-10-18 18:52:00 2458045.2861 11.5
Vis
0.407
BEN 2017-10-12 18:48:00 2458039.2833 11.1
Vis
0.371
ANC 2017-09-24 18:09:00 2458021.2563 9.8
Vis
0.261
ANH 2017-09-19 19:18:00 2458016.3042 8.9
Vis
0.231
ANC 2017-09-16 18:35:00 2458013.2743 9.4
Vis
0.213
BEN 2017-09-01 22:40:00 2457998.4444 8.3
Vis
0.123
BEN 2017-08-22 22:30:00 2457988.4375 8.1
Vis
0.062
ANH 2017-08-22 20:26:00 2457988.3514 7.7
Vis
0.062
ANC 2017-08-19 19:52:00 2457985.3278 7.8
Vis
0.043
ANC 2017-08-15 20:13:00 2457981.3424 8.1
Vis
0.019
BEN 2017-08-14 23:01:00 2457980.4590 7.9
Vis
0.014
ANH 2017-08-11 22:16:59 2457977.4285 7.6
Vis
0.995
ANC 2017-08-10 22:06:00 2457976.4208 7.7
Vis
0.989


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png