Ljuskurva: T Gem

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-02-23 20:15:04 2458173.3438 9.6
Vis
0.860
ANH 2018-02-14 19:41:57 2458164.3208 9.9
Vis
0.829
BEN 2017-05-06 21:42:00 2457880.4042 10.4
Vis
0.845
BEN 2017-04-17 21:04:00 2457861.3778 11.2
Vis
0.779


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png