Ljuskurva: T Gem

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 21:18:00 2458495.3875 9.3
Vis
0.975
HGG 2019-01-05 22:44:00 2458489.4472 10.1
Vis
0.955
KTS 2019-01-02 18:30:00 2458486.2708 9.3
Vis
0.944
ANH 2018-12-18 22:50:00 2458471.4514 9.7
Vis
0.893
KTS 2018-11-27 22:00:00 2458450.4167 9.9
Vis
0.820
BEN 2018-05-18 21:48:00 2458257.4083 9.1
Vis
0.151
BEN 2018-05-08 20:46:00 2458247.3653 8.9
Vis
0.116
BEN 2018-05-02 20:40:00 2458241.3611 8.7
Vis
0.095
BEN 2018-04-06 20:48:00 2458215.3667 9.0
Vis
0.005
ANH 2018-04-06 19:42:57 2458215.3215 8.6
Vis
0.005
ANH 2018-03-27 19:54:02 2458205.3292 8.8
Vis
0.971
ANH 2018-03-19 20:08:00 2458197.3389 8.9
Vis
0.943
KTS 2018-03-18 20:30:00 2458196.3542 8.9
Vis
0.940
ANH 2018-03-14 20:51:04 2458192.3688 8.8
Vis
0.926
ANH 2018-02-23 20:15:04 2458173.3438 9.6
Vis
0.860
ANH 2018-02-14 19:41:57 2458164.3208 9.9
Vis
0.829


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png