Ljuskurva: T Cnc

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-02-21 21:27:04 2458171.3938 8.2
Vis
ANH 2018-02-13 20:50:03 2458163.3681 8.1
Vis
KTS 2017-03-23 22:10:00 2457836.4236 8.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cnc&lastdays=365&showband=@BVRI&.png