Ljuskurva: T Cnc

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2019-04-29 21:10:00 2458603.3819 8.1
Vis
KAR 2019-04-21 20:20:00 2458595.3472 8.3
Vis
KAR 2019-04-18 20:30:00 2458592.3542 8.1
Vis
ANH 2019-04-11 19:31:00 2458585.3132 8.1
Vis
ANH 2019-03-23 21:09:56 2458566.3819 8.5
Vis
ANH 2019-03-08 19:44:58 2458551.3229 8.5
Vis
ANH 2019-02-11 20:03:59 2458526.3361 8.1
Vis
ANH 2019-01-11 21:45:04 2458495.4063 8.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cnc&lastdays=365&showband=@BVRI&.png