Ljuskurva: T Cnc

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-08 19:44:58 2458551.3229 8.5
Vis
ANH 2019-02-11 20:03:59 2458526.3361 8.1
Vis
ANH 2019-01-11 21:45:04 2458495.4063 8.7
Vis
ANH 2018-04-06 19:52:01 2458215.3278 8.0
Vis
ANH 2018-03-27 20:02:58 2458205.3354 8.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cnc&lastdays=365&showband=@BVRI&.png