Ljuskurva: T Cep

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:44:00 2459102.3639 8.9
Vis
0.222
HGG 2020-08-14 21:54:00 2459076.4125 8.3
Vis
0.154
HGG 2020-07-20 22:23:00 2459051.4326 7.6
Vis
0.088
HGG 2020-04-10 01:21:00 2458949.5562 7.7
Vis
0.820
HGG 2020-04-03 22:32:00 2458943.4389 7.9
Vis
0.804
HGG 2020-03-27 19:21:00 2458936.3062 7.6
Vis
0.785
HGG 2020-03-19 20:49:00 2458928.3674 7.7
Vis
0.764
HGG 2020-03-14 19:57:00 2458923.3312 7.7
Vis
0.751


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png