Ljuskurva: T Cep

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-26 20:59:00 2457870.3743  6.7
Vis
HGG 2017-04-23 21:07:00 2457867.3799  6.8
Vis
HGG 2017-04-22 20:54:00 2457866.3708  6.8
Vis
HGG 2017-04-21 22:30:00 2457865.4375  6.9
Vis
HGG 2017-04-19 20:24:00 2457863.3500  6.9
Vis
HGG 2017-04-17 20:03:00 2457861.3354  6.9
Vis
HGG 2017-04-16 19:47:00 2457860.3243  7.0
Vis
HGG 2017-04-12 19:30:00 2457856.3125  6.9
Vis
HGG 2017-04-09 20:02:00 2457853.3347  7.1
Vis
HGG 2017-04-07 20:29:00 2457851.3535  7.1
Vis
HGG 2017-04-03 20:18:00 2457847.3458  7.4
Vis
HGG 2017-03-27 20:24:00 2457840.3500  7.7
Vis
HGG 2017-03-25 20:31:00 2457838.3549  7.7
Vis
HGG 2017-03-23 20:59:00 2457836.3743  7.6
Vis
HGG 2017-03-22 21:18:00 2457835.3875  7.5
Vis
HGG 2017-03-18 19:39:00 2457831.3187  7.7
Vis
HGG 2017-03-14 19:31:00 2457827.3132  7.9
Vis
HGG 2017-03-01 21:03:00 2457814.3771  8.1
Vis
HGG 2017-02-24 18:15:00 2457809.2604  8.1
Vis
HGG 2017-02-14 17:48:00 2457799.2417  8.1
Vis
HGG 2017-01-15 18:10:00 2457769.2569  8.3
Vis
HGG 2017-01-02 18:42:00 2457756.2792  8.5
Vis
HGG 2016-08-04 23:49:00 2457605.4924  8.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png