Ljuskurva: T Cas

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-02-20 18:40:01 2458170.2778 8.9
Vis
0.895
ANH 2018-02-14 17:39:59 2458164.2361 9.0
Vis
0.881
ANH 2018-02-05 19:09:59 2458155.2986 9.0
Vis
0.861
ANH 2018-01-27 16:27:59 2458146.1861 9.3
Vis
0.840
ANH 2018-01-06 23:56:58 2458125.4979 9.3
Vis
0.793
ANH 2017-12-05 19:30:00 2458093.3125 9.8
Vis
0.720
ANH 2017-11-15 21:47:57 2458073.4083 10.3
Vis
0.675
HGG 2017-07-29 22:09:00 2457964.4229 10.5
Vis
0.428


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png