Ljuskurva: T Cas

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:40:00 2459102.3194 7.8
Vis
0.963
KAR 2020-08-27 20:18:00 2459089.3458 8.1
Vis
0.933
ANH 2020-08-25 21:25:03 2459087.3924 8.2
Vis
0.929
KAR 2020-08-19 20:55:00 2459081.3715 8.3
Vis
0.915
ANC 2020-08-18 20:42:00 2459080.3625 9.1
Vis
0.913


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png