Ljuskurva: T Ari

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 17:50:03 2458495.2431 10.4
Vis
0.585
ANH 2018-12-14 19:31:00 2458467.3132 10.6
Vis
0.498
ANH 2018-11-27 18:31:58 2458450.2722 10.5
Vis
0.445
KTS 2018-10-18 19:10:00 2458410.2986 9.7
Vis
0.321
ANH 2018-10-13 20:01:58 2458405.3347 9.3
Vis
0.305
KTS 2018-10-10 20:35:00 2458402.3576 9.7
Vis
0.296
ANH 2018-09-28 20:41:59 2458390.3625 8.8
Vis
0.259
KTS 2018-09-03 22:25:00 2458365.4340 8.3
Vis
0.181


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+Ari&lastdays=365&showband=@BVRI&.png