Ljuskurva: T And

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-11-26 19:25:58 2458449.3097 10.7
Vis
0.030
ANH 2018-11-16 19:50:00 2458439.3264 10.2
Vis
0.994
ANH 2018-11-03 19:42:57 2458426.3215 9.5
Vis
0.948
KTS 2018-10-28 18:55:00 2458420.2882 9.4
Vis
0.926
ANH 2018-10-25 19:14:00 2458417.3014 9.0
Vis
0.916
KTS 2018-10-18 18:45:00 2458410.2813 8.9
Vis
0.891
ANH 2018-10-14 18:55:00 2458406.2882 8.8
Vis
0.876
KTS 2018-10-10 20:25:00 2458402.3507 8.8
Vis
0.862
ANH 2018-10-07 19:49:00 2458399.3257 8.5
Vis
0.852
KTS 2018-09-24 19:50:00 2458386.3264 8.2
Vis
0.805
ANH 2018-09-22 21:28:56 2458384.3951 8.2
Vis
0.799
ANH 2018-09-12 20:12:02 2458374.3417 8.5
Vis
0.763
ANH 2018-09-02 20:05:59 2458364.3375 8.6
Vis
0.727
ANH 2018-08-24 22:31:00 2458355.4382 9.1
Vis
0.696
ANH 2018-08-13 21:50:58 2458344.4104 9.7
Vis
0.656


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png