Ljuskurva: T And

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-12-21 17:05:00 2458109.2118 8.9
Vis
0.819
ANH 2017-12-08 20:18:57 2458096.3465 8.6
Vis
0.773
ANH 2017-12-03 19:19:03 2458091.3049 8.8
Vis
0.756
KTS 2017-12-03 18:35:00 2458091.2743 9.0
Vis
0.755
KTS 2017-11-23 19:35:00 2458081.3160 9.3
Vis
0.720
KAR 2017-11-15 18:15:00 2458073.2604 10.0
Vis
0.691
ANH 2017-11-13 19:22:00 2458071.3069 9.7
Vis
0.684
KAR 2017-11-13 18:59:00 2458071.2910 10.0
Vis
0.684
KTS 2017-11-12 19:30:00 2458070.3125 9.7
Vis
0.681
KAR 2017-11-12 18:45:00 2458070.2813 10.1
Vis
0.681
ANH 2017-11-06 18:56:00 2458064.2889 10.2
Vis
0.659
KTS 2017-11-06 18:50:00 2458064.2847 10.1
Vis
0.659
KTS 2017-10-29 19:00:00 2458056.2917 10.6
Vis
0.631


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png