Ljuskurva: T And

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2017-11-15 18:15:00 2458073.2604 10.0
Vis
0.691
ANH 2017-11-13 19:22:00 2458071.3069 9.7
Vis
0.684
KAR 2017-11-13 18:59:00 2458071.2910 10.0
Vis
0.684
KTS 2017-11-12 19:30:00 2458070.3125 9.7
Vis
0.681
KAR 2017-11-12 18:45:00 2458070.2813 10.1
Vis
0.681
ANH 2017-11-06 18:56:00 2458064.2889 10.2
Vis
0.659
KTS 2017-11-06 18:50:00 2458064.2847 10.1
Vis
0.659
KTS 2017-10-29 19:00:00 2458056.2917 10.6
Vis
0.631
BEN 2017-02-13 18:08:00 2457798.2556 10.7
Vis
0.713
BEN 2017-01-15 19:24:00 2457769.3083 12.0
Vis
0.610


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=T+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png