Ljuskurva: SU Tau

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-03-16 21:40:19 2458559.4030 14.605
V
HGG 2019-03-12 20:29:19 2458555.3537 14.142
V
HGG 2019-03-05 21:58:36 2458548.4157 14.277
V
HGG 2019-03-01 20:44:35 2458544.3643 13.979
V
ANC 2019-02-28 18:56:00 2458543.2889 13.8
Vis
ANC 2019-02-26 19:33:00 2458541.3146 13.4
Vis
HGG 2019-02-19 23:46:53 2458534.4909 13.209
V
KTS 2019-02-19 21:10:13 2458534.3821 13.213
V
HGG 2019-01-28 20:05:59 2458512.3375 11.997
V
KTS 2019-01-25 01:04:13 2458508.5446 11.809
V
HGG 2019-01-04 03:59:54 2458487.6666 11.501
V
HGG 2019-01-03 03:41:19 2458486.6537 11.505
V
HGG 2018-12-30 04:44:32 2458482.6976 11.534
V
HGG 2018-12-19 03:01:09 2458471.6258 11.636
V
HGG 2018-11-06 05:12:20 2458428.7169 11.497
V
HGG 2018-11-05 01:57:38 2458427.5817 11.479
V
HGG 2018-10-26 03:55:35 2458417.6636 11.541
V
KTS 2018-10-14 01:58:04 2458405.5820 11.526
V
HGG 2018-08-28 03:54:08 2458358.6626 11.714
V
HGG 2018-08-26 04:01:46 2458356.6679 11.762
V
KTS 2018-08-21 04:24:48 2458351.6839 11.809
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=SU+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png