Ljuskurva: ST Lyr

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-07-08 23:05:00 2458308.4618 <13.8
Vis
0.175
ANC 2018-04-21 23:36:00 2458230.4833 11.8
Vis
0.915
ANC 2018-01-07 16:58:00 2458126.2069 <14.9
Vis
0.568
ANC 2017-12-04 18:09:00 2458092.2563 <14.1
Vis
0.455
ANC 2017-11-06 18:14:00 2458064.2597 <14.1
Vis
0.362
ANC 2017-09-27 20:04:00 2458024.3361 <14.4
Vis
0.229
ANC 2017-09-16 20:01:00 2458013.3340 14.3
Vis
0.192
ANC 2017-08-19 22:19:00 2457985.4299 13.1
Vis
0.100
ANC 2017-08-10 22:30:00 2457976.4375 12.4
Vis
0.070
ANC 2017-07-28 23:24:00 2457963.4750 11.5
Vis
0.027


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=ST+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png