Ljuskurva: ST Lyr

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-09-09 20:35:00 2458371.3576 <13.8
Vis
0.384
ANC 2018-08-16 20:54:00 2458347.3708 <14.4
Vis
0.304
ANC 2018-08-04 22:35:00 2458335.4410 <15.0
Vis
0.264
ANC 2018-07-31 22:15:00 2458331.4271 <14.4
Vis
0.251
ANC 2018-07-24 21:38:00 2458324.4014 <13.8
Vis
0.228
ANC 2018-07-14 23:01:00 2458314.4590 <14.4
Vis
0.195
ANC 2018-07-08 23:05:00 2458308.4618 <13.8
Vis
0.175
ANC 2018-04-21 23:36:00 2458230.4833 11.8
Vis
0.915
ANC 2018-01-07 16:58:00 2458126.2069 <14.9
Vis
0.568
ANC 2017-12-04 18:09:00 2458092.2563 <14.1
Vis
0.455
ANC 2017-11-06 18:14:00 2458064.2597 <14.1
Vis
0.362


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=ST+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png