Ljuskurva: ST Gem

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-04-02 20:52:00 2458211.3694 <13.8
Vis
0.455
KTS 2018-03-07 02:28:36 2458184.6032 13.275
V
0.346
KTS 2018-01-19 21:14:41 2458138.3852 11.285
V
0.158
KTS 2018-01-10 03:59:36 2458128.6664 10.793
V
0.119
KTS 2018-01-01 05:02:41 2458119.7102 11.818
B
0.083
KTS 2018-01-01 05:02:41 2458119.7102 10.433
V
0.083
KTS 2018-01-01 05:02:41 2458119.7102 9.066
R
0.083
KTS 2017-12-24 00:44:47 2458111.5311 10.196
V
0.049
KTS 2017-12-19 06:07:46 2458106.7554 10.152
V
0.030
KTS 2017-12-07 01:27:15 2458094.5606 9.855
V
0.981
KTS 2017-11-23 02:14:03 2458080.5931 9.457
V
0.924
KTS 2017-10-31 01:15:36 2458057.5525 10.1
V
0.830
KTS 2017-10-31 01:15:36 2458057.5525 11.249
B
0.830
KTS 2017-10-10 02:25:17 2458036.6009 11.517
V
0.745


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=ST+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png