Ljuskurva: SS Cyg

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-10-18 22:34:00 2458410.4403 12.1
Vis
BEN 2018-10-12 23:21:00 2458404.4729 12.0
Vis
ANH 2018-09-28 18:35:59 2458390.2750 8.7
Vis
ANH 2018-09-15 21:09:56 2458377.3819 11.7
Vis
ANC 2018-09-15 19:54:00 2458377.3292 12.0
Vis
ANH 2018-08-21 21:20:00 2458352.3889 10.7
Vis
ANH 2018-08-13 21:24:02 2458344.3917 8.7
Vis
HGG 2018-08-10 23:04:00 2458341.4611 8.4
Vis
ANH 2018-08-10 21:40:01 2458341.4028 8.6
Vis
ANC 2018-08-09 22:25:00 2458340.4340 8.4
Vis
ANH 2018-08-09 21:35:59 2458340.4000 8.7
Vis
ANC 2018-08-07 22:20:00 2458338.4306 8.3
Vis
HGG 2018-08-03 22:21:00 2458334.4312 <11.4
Vis
HGG 2018-07-29 22:16:00 2458329.4278 <8.6
Vis
HGG 2018-07-27 21:44:00 2458327.4056 <8.6
Vis
HGG 2018-07-26 21:56:00 2458326.4139 <8.6
Vis
HGG 2018-07-25 23:19:00 2458325.4715 <8.6
Vis
HGG 2018-07-24 22:00:00 2458324.4167 <8.6
Vis
ANC 2018-07-13 22:32:00 2458313.4389 11.7
Vis
HGG 2018-05-11 22:05:00 2458250.4201 8.6
Vis
ANH 2018-05-10 22:18:02 2458249.4292 8.6
Vis
HGG 2018-05-09 22:32:00 2458248.4389 8.4
Vis
HGG 2018-05-05 22:16:00 2458244.4278 8.4
Vis
ANH 2018-02-14 17:04:59 2458164.2118 9.1
Vis
ANH 2018-02-09 17:27:01 2458159.2271 8.7
Vis
BEN 2018-01-09 16:53:00 2458128.2035 12.1
Vis
ANC 2018-01-07 18:10:00 2458126.2569 12.0
Vis
BEN 2018-01-06 18:52:00 2458125.2861 12.1
Vis
HGG 2017-12-09 21:17:00 2458097.3868 <8.6
Vis
ANC 2017-12-04 19:56:00 2458092.3306 12.0
Vis
ANH 2017-11-15 19:39:56 2458073.3194 9.1
Vis
HGG 2017-11-12 21:37:00 2458070.4007 8.6
Vis
KAR 2017-11-11 19:02:00 2458069.2931 8.9
Vis
KAR 2017-11-08 18:25:00 2458066.2674 8.6
Vis
KAR 2017-11-07 18:31:00 2458065.2715 8.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=SS+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png