Ljuskurva: SS Cyg

Totalt antal observationer: 33
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-05-11 22:05:00 2458250.4201 8.6
Vis
ANH 2018-05-10 22:18:02 2458249.4292 8.6
Vis
HGG 2018-05-09 22:32:00 2458248.4389 8.4
Vis
HGG 2018-05-05 22:16:00 2458244.4278 8.4
Vis
ANH 2018-02-14 17:04:59 2458164.2118 9.1
Vis
ANH 2018-02-09 17:27:01 2458159.2271 8.7
Vis
BEN 2018-01-09 16:53:00 2458128.2035 12.1
Vis
ANC 2018-01-07 18:10:00 2458126.2569 12.0
Vis
BEN 2018-01-06 18:52:00 2458125.2861 12.1
Vis
HGG 2017-12-09 21:17:00 2458097.3868 <8.6
Vis
ANC 2017-12-04 19:56:00 2458092.3306 12.0
Vis
ANH 2017-11-15 19:39:56 2458073.3194 9.1
Vis
HGG 2017-11-12 21:37:00 2458070.4007 8.6
Vis
KAR 2017-11-11 19:02:00 2458069.2931 8.9
Vis
KAR 2017-11-08 18:25:00 2458066.2674 8.6
Vis
KAR 2017-11-07 18:31:00 2458065.2715 8.8
Vis
ANC 2017-09-27 19:07:00 2458024.2965 12.0
Vis
ANC 2017-09-24 19:21:00 2458021.3062 12.0
Vis
HGG 2017-09-10 20:04:00 2458007.3361 8.6
Vis
ANC 2017-09-10 19:46:00 2458007.3236 9.5
Vis
HGG 2017-08-31 21:34:00 2457997.3986 <8.6
Vis
HGG 2017-08-16 20:55:00 2457982.3715 <8.6
Vis
HGG 2017-08-10 21:02:00 2457976.3764 <8.6
Vis
ANC 2017-08-05 21:04:00 2457971.3778 11.9
Vis
ANC 2017-07-31 22:27:00 2457966.4354 10.9
Vis
HGG 2017-07-28 23:15:00 2457963.4687 <8.6
Vis
ANC 2017-07-18 21:45:00 2457953.4063 8.9
Vis
HGG 2017-07-17 22:56:00 2457952.4556 8.4
Vis
HGG 2017-07-16 23:23:00 2457951.4743 <8.6
Vis
HGG 2017-07-14 22:24:00 2457949.4333 <8.6
Vis
ANC 2017-07-11 22:24:00 2457946.4333 11.8
Vis
HGG 2017-05-27 23:34:00 2457901.4819 <8.6
Vis
HGG 2017-05-25 23:46:00 2457899.4903 <8.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=SS+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png