Ljuskurva: SS Cep

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-10-20 18:14:00 2458412.2597 7.7
Vis
HGG 2018-10-18 21:16:00 2458410.3861 7.7
Vis
HGG 2018-10-12 21:10:00 2458404.3819 7.7
Vis
HGG 2018-08-15 22:43:00 2458346.4465 7.5
Vis
HGG 2018-08-10 23:06:00 2458341.4625 7.6
Vis
HGG 2018-08-01 21:15:00 2458332.3854 7.7
Vis
HGG 2018-07-29 22:14:00 2458329.4264 7.7
Vis
HGG 2018-07-26 22:45:00 2458326.4479 7.7
Vis
HGG 2018-07-23 22:58:00 2458323.4569 7.5
Vis
HGG 2018-07-21 22:59:00 2458321.4576 7.6
Vis
HGG 2018-07-02 22:52:00 2458302.4528 7.8
Vis
HGG 2018-06-01 22:45:00 2458271.4479 7.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=SS+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png