Ljuskurva: SS Cep

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-07-21 22:59:00 2458321.4576 7.6
Vis
HGG 2018-07-02 22:52:00 2458302.4528 7.8
Vis
HGG 2018-06-01 22:45:00 2458271.4479 7.6
Vis
HGG 2017-12-21 21:20:00 2458109.3889 7.1
Vis
HGG 2017-11-25 22:51:00 2458083.4521 7.4
Vis
HGG 2017-10-29 20:07:00 2458056.3382 7.1
Vis
HGG 2017-10-06 18:54:00 2458033.2875 7.0
Vis
HGG 2017-09-30 19:36:00 2458027.3167 7.1
Vis
HGG 2017-09-16 19:47:00 2458013.3243 7.0
Vis
HGG 2017-09-14 22:24:00 2458011.4333 7.1
Vis
HGG 2017-09-10 20:02:00 2458007.3347 7.3
Vis
HGG 2017-08-31 21:32:00 2457997.3972 7.1
Vis
HGG 2017-08-25 19:58:00 2457991.3319 7.1
Vis
HGG 2017-08-16 20:47:00 2457982.3660 7.1
Vis
HGG 2017-08-10 20:49:00 2457976.3674 6.9
Vis
HGG 2017-08-07 21:34:00 2457973.3986 7.3
Vis
HGG 2017-08-01 22:50:00 2457967.4514 7.2
Vis
HGG 2017-07-30 21:12:00 2457965.3833 7.1
Vis
HGG 2017-07-28 21:43:00 2457963.4049 7.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=SS+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png