Ljuskurva: S Vir

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-03 22:20:00 2458273.4306 8.0
Vis
0.264
KTS 2018-05-30 22:25:00 2458269.4340 7.9
Vis
0.253
KTS 2018-05-22 21:30:00 2458261.3958 7.5
Vis
0.232
KTS 2018-05-14 21:25:00 2458253.3924 7.3
Vis
0.210
KTS 2018-05-11 21:30:00 2458250.3958 7.3
Vis
0.202
KTS 2018-05-07 22:35:00 2458246.4410 7.1
Vis
0.192


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png