Ljuskurva: S UMi

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-01-05 23:16:00 2458489.4694 9.7
Vis
0.790
ANH 2018-08-21 20:36:57 2458352.3590 10.9
Vis
0.366
HGG 2018-08-03 23:09:00 2458334.4646 11.4
Vis
0.310
HGG 2018-05-11 22:13:00 2458250.4257 8.4
Vis
0.050
ANH 2018-05-10 22:26:58 2458249.4354 8.4
Vis
0.047
ANH 2018-05-04 22:59:57 2458243.4583 8.0
Vis
0.029
ANH 2018-04-21 22:27:59 2458230.4361 8.4
Vis
0.988
ANH 2018-04-11 19:32:00 2458220.3139 8.5
Vis
0.957
ANH 2018-03-25 20:16:56 2458203.3451 8.8
Vis
0.905
ANH 2018-03-15 20:21:59 2458193.3486 9.0
Vis
0.874
ANH 2018-02-09 20:15:56 2458159.3444 9.6
Vis
0.768


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+UMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png