Ljuskurva: S UMa

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:36:00 2459102.3167 7.8
Vis
0.904
KAR 2020-08-31 20:02:00 2459093.3347 8.2
Vis
0.865
KAR 2020-08-27 20:08:00 2459089.3389 8.1
Vis
0.847
KAR 2020-08-16 20:33:00 2459078.3562 8.6
Vis
0.798
ANH 2020-08-15 21:40:01 2459077.4028 8.4
Vis
0.794
KAR 2020-08-14 20:42:00 2459076.3625 8.8
Vis
0.790
KAR 2020-08-09 20:51:00 2459071.3687 9.1
Vis
0.768
KAR 2020-08-03 21:21:00 2459065.3896 9.5
Vis
0.741
KAR 2020-07-30 21:34:00 2459061.3986 9.8
Vis
0.724
ANH 2020-07-22 22:00:02 2459053.4167 10.3
Vis
0.688


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png