Ljuskurva: S Per

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-04-18 19:57:56 2458592.3319 10.6
Vis
ANH 2019-03-31 19:23:57 2458574.3083 10.7
Vis
ANH 2019-03-01 18:33:59 2458544.2736 10.3
Vis
ANH 2019-02-11 19:39:04 2458526.3188 10.5
Vis
ANH 2019-01-11 20:17:57 2458495.3458 10.5
Vis
ANH 2018-11-17 21:43:03 2458440.4049 10.6
Vis
ANH 2018-09-25 03:21:01 2458386.6396 10.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png