Ljuskurva: S Per

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-02-11 19:39:04 2458526.3188 10.5
Vis
ANH 2019-01-11 20:17:57 2458495.3458 10.5
Vis
ANH 2018-11-17 21:43:03 2458440.4049 10.6
Vis
ANH 2018-09-25 03:21:01 2458386.6396 10.7
Vis
ANH 2018-04-06 20:18:57 2458215.3465 9.7
Vis
ANH 2018-03-27 20:08:00 2458205.3389 9.7
Vis
ANH 2018-03-20 20:29:02 2458198.3535 9.6
Vis
ANH 2018-03-14 21:12:57 2458192.3840 9.6
Vis
ANH 2018-02-21 21:03:01 2458171.3771 9.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png