Ljuskurva: S Lac

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-19 17:41:59 2458503.2375 8.5
Vis
0.866
ANH 2019-01-11 20:34:56 2458495.3576 8.3
Vis
0.834
ANH 2018-12-28 17:32:03 2458481.2306 8.1
Vis
0.775
ANH 2018-12-14 19:52:01 2458467.3278 8.5
Vis
0.718
ANH 2018-11-28 18:03:01 2458451.2521 9.5
Vis
0.651


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png