Ljuskurva: S Hya

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-18 20:45:00 2458196.3646 10.9
Vis
0.232
ANH 2018-03-16 20:53:57 2458194.3708 10.3
Vis
0.224
ANH 2018-02-23 21:39:01 2458173.4021 9.4
Vis
0.142
ANH 2018-02-13 20:58:59 2458163.3743 8.9
Vis
0.103
KTS 2018-02-08 22:00:00 2458158.4167 8.6
Vis
0.084


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Hya&lastdays=365&showband=@BVRI&.png