Ljuskurva: S Hya

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-04-18 21:00:00 2457862.3750  7.9
Vis
KTS 2017-04-05 20:55:00 2457849.3715  8.0
Vis
KTS 2017-03-23 21:35:00 2457836.3993  8.4
Vis
KTS 2017-03-15 19:45:00 2457828.3229  8.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Hya&lastdays=365&showband=@BVRI&.png