Ljuskurva: S Her

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-10-18 18:06:00 2458410.2542 11.6
Vis
0.698
BEN 2018-08-24 21:26:00 2458355.3931 12.8
Vis
0.518
KTS 2018-06-03 22:25:00 2458273.4340 8.9
Vis
0.248
KTS 2018-05-23 22:30:00 2458262.4375 8.3
Vis
0.212
KTS 2018-05-14 22:00:00 2458253.4167 7.8
Vis
0.182
ANH 2018-05-10 21:41:02 2458249.4035 7.7
Vis
0.169
KTS 2018-05-08 22:10:00 2458247.4236 7.6
Vis
0.162
ANH 2018-05-05 21:34:59 2458244.3993 7.5
Vis
0.153


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png