Ljuskurva: S Gem

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-04-19 21:06:00 2458228.3792 9.7
Vis
0.122
BEN 2018-04-06 20:45:00 2458215.3646 9.3
Vis
0.077
ANH 2018-04-06 19:40:56 2458215.3201 9.1
Vis
0.077
ANC 2018-04-02 20:57:00 2458211.3729 9.7
Vis
0.064
ANH 2018-03-27 19:52:01 2458205.3278 9.1
Vis
0.043
ANH 2018-03-19 18:34:59 2458197.2743 9.2
Vis
0.015
KTS 2018-03-18 20:35:00 2458196.3576 9.1
Vis
0.012
BEN 2017-05-06 21:40:00 2457880.4028 10.7
Vis
0.929


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png