Ljuskurva: S Gem

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2019-04-01 20:55:00 2458575.3715 13.2
Vis
0.312
ANC 2019-02-28 20:55:00 2458543.3715 11.8
Vis
0.202
ANH 2019-02-09 20:56:58 2458524.3729 10.1
Vis
0.137
ANH 2019-01-17 20:31:03 2458501.3549 9.4
Vis
0.058
ANH 2019-01-11 21:14:58 2458495.3854 9.6
Vis
0.037
HGG 2019-01-05 22:49:00 2458489.4507 9.9
Vis
0.017


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png