Ljuskurva: S CrB

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:22:00 2459102.3069 8.2
Vis
0.091
KAR 2020-08-31 19:40:00 2459093.3194 8.1
Vis
0.067
BEN 2020-08-27 20:46:00 2459089.3653 8.2
Vis
0.056
KAR 2020-08-27 19:54:00 2459089.3292 7.9
Vis
0.056
KAR 2020-08-16 20:27:00 2459078.3521 7.5
Vis
0.025
ANC 2020-08-15 20:45:00 2459077.3646 7.8
Vis
0.023
KAR 2020-08-12 20:54:00 2459074.3708 7.3
Vis
0.014
KAR 2020-08-09 20:40:00 2459071.3611 7.2
Vis
0.006
KAR 2020-08-03 21:14:00 2459065.3847 7.3
Vis
0.989
KAR 2020-07-30 21:23:00 2459061.3910 7.4
Vis
0.978
ANC 2020-07-18 21:28:00 2459049.3944 7.8
Vis
0.945
ANC 2020-07-11 21:26:00 2459042.3931 7.8
Vis
0.926
BEN 2020-07-08 22:52:00 2459039.4528 7.9
Vis
0.918
ANH 2020-04-26 21:41:02 2458966.4035 12.2
Vis
0.717
ANC 2020-04-26 20:39:00 2458966.3604 12.5
Vis
0.716
ANH 2020-04-18 23:03:59 2458958.4611 12.4
Vis
0.695


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+CrB&lastdays=365&showband=@BVRI&.png