Ljuskurva: S Cep

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-02-14 19:05:57 2458164.2958 7.3
Vis
0.532
ANH 2018-02-05 18:14:58 2458155.2604 7.7
Vis
0.513
HGG 2017-09-16 20:01:00 2458013.3340 10.2
Vis
0.222
HGG 2017-04-30 21:40:00 2457874.4028 8.5
Vis
0.936
HGG 2017-04-22 21:01:00 2457866.3757 8.5
Vis
0.920


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png