Ljuskurva: S Cep

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-12-28 18:14:58 2458481.2604 8.7
Vis
0.183
ANH 2018-11-27 18:52:59 2458450.2868 8.4
Vis
0.119
ANH 2018-10-15 19:31:00 2458407.3132 7.7
Vis
0.031
ANH 2018-09-28 20:22:59 2458390.3493 7.7
Vis
0.996
ANH 2018-09-01 21:30:57 2458363.3965 6.8
Vis
0.941
ANH 2018-07-31 22:39:04 2458331.4438 6.9
Vis
0.875
HGG 2018-07-24 21:58:00 2458324.4153 7.6
Vis
0.861
HGG 2018-07-20 00:03:00 2458319.5021 7.4
Vis
0.851
HGG 2018-06-17 22:48:00 2458287.4500 7.3
Vis
0.785
HGG 2018-06-02 22:53:00 2458272.4535 7.3
Vis
0.754
HGG 2018-05-11 22:25:00 2458250.4340 7.3
Vis
0.709
ANH 2018-05-05 21:48:57 2458244.4090 6.5
Vis
0.696
ANH 2018-04-11 20:31:03 2458220.3549 6.9
Vis
0.647
ANH 2018-03-25 19:59:57 2458203.3333 7.1
Vis
0.612
ANH 2018-03-15 20:03:59 2458193.3361 7.2
Vis
0.592
ANH 2018-03-02 22:42:57 2458180.4465 7.1
Vis
0.565
ANH 2018-02-14 19:05:57 2458164.2958 7.3
Vis
0.532
ANH 2018-02-05 18:14:58 2458155.2604 7.7
Vis
0.513


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png