Ljuskurva: S Cep

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-05-11 22:25:00 2458250.4340 7.3
Vis
0.709
ANH 2018-05-05 21:48:57 2458244.4090 6.5
Vis
0.696
ANH 2018-04-11 20:31:03 2458220.3549 6.9
Vis
0.647
ANH 2018-03-25 19:59:57 2458203.3333 7.1
Vis
0.612
ANH 2018-03-15 20:03:59 2458193.3361 7.2
Vis
0.592
ANH 2018-03-02 22:42:57 2458180.4465 7.1
Vis
0.565
ANH 2018-02-14 19:05:57 2458164.2958 7.3
Vis
0.532
ANH 2018-02-05 18:14:58 2458155.2604 7.7
Vis
0.513
HGG 2017-09-16 20:01:00 2458013.3340 10.2
Vis
0.222


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png