Ljuskurva: S CMi

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 21:02:00 2458495.3764 8.8
Vis
0.944
ANH 2018-12-18 22:44:58 2458471.4479 9.4
Vis
0.872
KTS 2018-11-27 22:05:00 2458450.4201 10.0
Vis
0.809
ANC 2018-04-19 20:47:00 2458228.3660 8.3
Vis
0.140
ANH 2018-03-29 18:45:56 2458207.2819 7.7
Vis
0.077
KTS 2018-03-18 20:10:00 2458196.3403 8.0
Vis
0.044
ANH 2018-03-15 19:45:59 2458193.3236 8.0
Vis
0.035
KTS 2018-02-26 19:40:00 2458176.3194 8.7
Vis
0.984
ANH 2018-02-23 20:09:01 2458173.3396 8.8
Vis
0.975
ANH 2018-02-14 19:37:03 2458164.3174 9.6
Vis
0.948
KTS 2018-02-14 18:40:00 2458164.2778 9.5
Vis
0.948
ANH 2018-02-09 18:52:59 2458159.2868 9.9
Vis
0.933
KTS 2018-02-05 18:20:00 2458155.2639 9.6
Vis
0.921


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png