Ljuskurva: S CMi

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-04-16 20:32:03 2458590.3556 7.9
Vis
0.230
KTS 2019-04-08 20:30:00 2458582.3542 8.0
Vis
0.206
ANH 2019-04-02 18:56:00 2458576.2889 7.9
Vis
0.187
KTS 2019-03-19 20:05:00 2458562.3368 7.9
Vis
0.145
ANH 2019-03-17 18:31:58 2458560.2722 7.8
Vis
0.139
ANH 2019-03-08 19:27:59 2458551.3111 8.2
Vis
0.112
KTS 2019-02-28 22:05:00 2458543.4201 8.0
Vis
0.088
ANC 2019-02-28 19:33:00 2458543.3146 8.6
Vis
0.088
ANH 2019-02-11 18:54:00 2458526.2875 8.2
Vis
0.037
ANH 2019-01-11 21:02:00 2458495.3764 8.8
Vis
0.944
ANH 2018-12-18 22:44:58 2458471.4479 9.4
Vis
0.872
KTS 2018-11-27 22:05:00 2458450.4201 10.0
Vis
0.809


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png