Ljuskurva: S Boo

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-11-27 16:51:01 2458450.2021 10.0
Vis
0.711
BEN 2018-11-25 16:41:00 2458448.1951 9.8
Vis
0.704
BEN 2018-10-18 17:21:00 2458410.2229 11.1
Vis
0.564
AKG 2018-10-15 18:40:00 2458407.2778 <10.4
Vis
0.553
BEN 2018-10-03 18:55:00 2458395.2882 12.2
Vis
0.508
ANC 2018-09-28 18:33:00 2458390.2729 12.6
Vis
0.490
ANC 2018-09-09 19:27:00 2458371.3104 13.1
Vis
0.420
AKG 2018-09-08 19:25:00 2458370.3090 <10.4
Vis
0.416
BEN 2018-08-24 21:39:00 2458355.4021 13.1
Vis
0.361
ANC 2018-08-04 21:16:00 2458335.3861 12.7
Vis
0.287
ANC 2018-07-31 21:13:00 2458331.3840 12.2
Vis
0.273
ANC 2018-07-08 21:57:00 2458308.4146 11.3
Vis
0.188
ANH 2018-05-10 21:58:01 2458249.4153 8.7
Vis
0.970
ANH 2018-05-04 22:03:56 2458243.4194 8.5
Vis
0.948
ANH 2018-04-21 22:19:03 2458230.4299 8.5
Vis
0.900
ANH 2018-04-13 21:01:00 2458222.3757 8.7
Vis
0.870
ANH 2018-04-06 21:26:03 2458215.3931 8.7
Vis
0.844
ANH 2018-03-26 19:16:01 2458204.3028 9.2
Vis
0.803
KTS 2018-03-16 21:35:00 2458194.3993 9.9
Vis
0.767


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Boo&lastdays=365&showband=@BVRI&.png