Ljuskurva: S Aur

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-04-22 20:33:04 2458596.3563 10.7
Vis
ANH 2019-03-23 19:54:02 2458566.3292 10.0
Vis
ANH 2019-03-01 19:21:04 2458544.3063 9.8
Vis
ANH 2019-02-11 18:18:00 2458526.2625 9.3
Vis
ANH 2019-01-11 17:17:57 2458495.2208 9.1
Vis
ANH 2018-12-18 22:21:04 2458471.4313 8.8
Vis
ANH 2018-11-17 23:05:59 2458440.4625 8.7
Vis
ANH 2018-10-22 04:13:00 2458413.6757 8.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png