Ljuskurva: S Aur

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-04-18 20:39:59 2458227.3611 9.4
Vis
ANH 2018-04-12 20:32:03 2458221.3556 9.7
Vis
BEN 2018-04-06 20:36:00 2458215.3583 10.2
Vis
ANH 2018-03-27 19:38:03 2458205.3181 9.4
Vis
ANH 2018-03-20 20:16:56 2458198.3451 9.7
Vis
ANH 2018-03-14 20:43:00 2458192.3632 9.4
Vis
ANH 2018-02-28 20:40:59 2458178.3618 9.2
Vis
ANH 2018-02-21 21:33:59 2458171.3986 9.5
Vis
ANH 2018-02-09 19:01:03 2458159.2924 8.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png