Ljuskurva: S Aql

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-08-12 20:58:59 2458708.3743 9.6
Vis
ANH 2019-08-04 21:02:00 2458700.3764 9.7
Vis
ANH 2019-07-18 22:28:59 2458683.4368 9.8
Vis
ANH 2019-07-12 22:10:59 2458677.4243 9.8
Vis
ANH 2018-10-18 16:58:56 2458410.2076 10.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=S+Aql&lastdays=365&showband=@BVRI&.png