Ljuskurva: RZ Peg

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-11-24 15:45:56 2458447.1569 9.9
Vis
0.087
ANH 2018-10-25 19:41:57 2458417.3208 9.1
Vis
0.019
ANH 2018-10-14 19:06:57 2458406.2965 9.0
Vis
0.994
KAR 2018-10-11 18:23:00 2458403.2660 8.8
Vis
0.987
ANH 2018-10-07 19:38:03 2458399.3181 8.8
Vis
0.978
KAR 2018-10-03 18:59:00 2458395.2910 8.4
Vis
0.969
ANH 2018-09-28 18:33:59 2458390.2736 8.5
Vis
0.957
ANH 2018-09-12 20:09:01 2458374.3396 8.8
Vis
0.921
ANH 2018-09-03 20:28:01 2458365.3528 8.5
Vis
0.901
KTS 2018-07-23 22:20:00 2458323.4306 8.1
Vis
0.805
KTS 2018-07-15 22:45:00 2458315.4479 8.1
Vis
0.787


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RZ+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png