Ljuskurva: RY Oph

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-11-03 17:41:00 2458426.2368 9.3
Vis
0.901
KTS 2018-10-18 17:55:00 2458410.2465 9.2
Vis
0.795
KTS 2018-10-14 18:00:00 2458406.2500 9.5
Vis
0.768
KTS 2018-10-10 18:05:00 2458402.2535 9.8
Vis
0.742
ANC 2018-09-28 19:01:00 2458390.2924 11.4
Vis
0.662
ANC 2018-09-09 19:49:00 2458371.3257 13.0
Vis
0.536
ANC 2018-08-04 21:46:00 2458335.4069 12.9
Vis
0.297
ANC 2018-07-31 21:53:00 2458331.4118 12.5
Vis
0.271
ANC 2018-07-14 22:15:00 2458314.4271 11.4
Vis
0.158


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RY+Oph&lastdays=365&showband=@BVRI&.png