Ljuskurva: RY Leo

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-05-18 21:45:00 2458257.4063 10.7
Vis
BEN 2018-05-08 21:04:00 2458247.3778 11.1
Vis
BEN 2018-05-02 21:34:00 2458241.3986 10.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RY+Leo&lastdays=365&showband=@BVRI&.png