Ljuskurva: RY Dra

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-22 20:43:00 2457866.3632  7.0
Vis
HGG 2017-04-19 20:34:00 2457863.3569  7.1
Vis
HGG 2017-04-17 20:11:00 2457861.3410  7.2
Vis
HGG 2017-04-16 20:04:00 2457860.3361  7.1
Vis
HGG 2017-04-09 20:16:00 2457853.3444  7.0
Vis
HGG 2017-04-07 20:36:00 2457851.3583  7.1
Vis
HGG 2017-04-03 20:11:00 2457847.3410  7.0
Vis
HGG 2017-04-02 19:14:00 2457846.3014  7.3
Vis
HGG 2017-03-31 20:07:00 2457844.3382  7.2
Vis
HGG 2017-03-27 20:43:00 2457840.3632  7.2
Vis
MLB 2016-12-13 16:59:00 2457736.2076  6.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RY+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png