Ljuskurva: RY Dra

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-05-04 22:13:00 2458243.4257 6.5
Vis
ANH 2018-04-17 20:36:57 2458226.3590 6.8
Vis
ANH 2018-04-10 20:37:58 2458219.3597 6.7
Vis
ANH 2018-03-29 19:34:01 2458207.3153 6.8
Vis
ANH 2018-03-21 20:41:59 2458199.3625 6.5
Vis
ANH 2018-03-02 23:22:59 2458180.4743 6.9
Vis
ANH 2018-02-09 18:30:57 2458159.2715 6.7
Vis
HGG 2018-01-07 21:39:00 2458126.4021 7.8
Vis
HOK 2017-11-23 20:26:00 2458081.3514 7.4
Vis
ANH 2017-11-06 17:44:00 2458064.2389 6.3
Vis
HGG 2017-08-16 20:54:00 2457982.3708 7.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RY+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png