Ljuskurva: RX Aur

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-11-12 22:24:00 2458070.4333 7.344
V
0.061
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118 7.571
V
0.198
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625 7.45
V
0.162
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604 7.331
V
0.043
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431 7.725
V
0.837
KTS 2017-03-15 19:53:00 2457828.3285 7.606
V
0.234
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090 7.984
V
0.544
KTS 2017-02-24 19:02:00 2457809.2931 8.058
V
0.596
KTS 2017-02-12 18:05:00 2457797.2535 8.057
V
0.560
KTS 2017-01-27 17:36:00 2457781.2333 7.573
V
0.182
KTS 2017-01-15 17:09:00 2457769.2146 7.505
V
0.148
KTS 2017-01-02 18:35:00 2457756.2743 7.346
V
0.035


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RX+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png