Ljuskurva: RX And

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 20:13:00 2458126.3424 11.1
Vis
HGG 2017-07-30 21:54:00 2457965.4125 11.6
Vis
ANC 2017-02-28 19:14:00 2457813.3014 11.1
Vis
ANC 2017-02-17 19:18:00 2457802.3042 10.9
Vis
ANC 2017-01-26 18:39:00 2457780.2771 13.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RX+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png