Ljuskurva: RX And

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-08-12 22:14:00 2458708.4264 <11.3
Vis
HGG 2019-08-08 00:14:00 2458703.5097 <11.8
Vis
HGG 2019-07-26 23:20:00 2458691.4722 <11.8
Vis
HGG 2019-07-24 22:26:00 2458689.4347 <11.8
Vis
ANC 2019-03-10 20:07:00 2458553.3382 12.2
Vis
ANC 2019-02-28 18:23:00 2458543.2660 11.1
Vis
ANC 2019-02-26 18:47:00 2458541.2826 12.2
Vis
ANC 2019-01-17 18:43:00 2458501.2799 10.8
Vis
ANC 2019-01-11 18:55:00 2458495.2882 14.1
Vis
ANC 2019-01-11 18:43:00 2458495.2799 <14.9
Vis
HGG 2019-01-05 17:19:00 2458489.2215 <11.8
Vis
ANC 2019-01-02 19:37:00 2458486.3174 11.4
Vis
ANC 2018-10-13 18:05:00 2458405.2535 12.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RX+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png