Ljuskurva: RW Cyg

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-08-12 21:16:59 2458708.3868 8.4
Vis
ANH 2019-07-18 22:49:00 2458683.4507 8.4
Vis
ANH 2019-04-30 23:31:03 2458604.4799 8.1
Vis
ANH 2018-12-28 17:24:00 2458481.2250 8.3
Vis
BEN 2018-11-25 18:22:00 2458448.2653 8.4
Vis
ANH 2018-11-24 15:30:57 2458447.1465 8.1
Vis
ANH 2018-11-16 20:27:01 2458439.3521 8.0
Vis
ANH 2018-11-02 17:31:03 2458425.2299 7.9
Vis
ANH 2018-10-24 16:40:56 2458416.1951 8.3
Vis
BEN 2018-10-18 22:06:00 2458410.4208 8.3
Vis
ANH 2018-10-14 17:55:58 2458406.2472 7.8
Vis
BEN 2018-10-12 23:18:00 2458404.4708 8.4
Vis
ANH 2018-10-07 18:37:00 2458399.2757 7.7
Vis
ANH 2018-09-28 20:00:57 2458390.3340 7.6
Vis
ANH 2018-09-19 19:00:02 2458381.2917 7.8
Vis
ANH 2018-09-10 20:08:00 2458372.3389 7.7
Vis
ANH 2018-09-01 19:53:02 2458363.3285 7.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RW+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png